Contributie

Betaling contributie: De contributie wordt geïnd door middel van automatische incasso.
Girorekening Korwi: 1099442
IBAN: NL31INGB0001099442

Voor vragen kunt u terecht bij de penningmeester Ina Haan (email: penningmeesterkorwi@gmail.com)

Opzeggingen: schriftelijk via de email: info@korwi.nl
Bij opzegging na 1 mei is de bondscontributie voor het navolgende
jaar geheel verschuldigd.

Instagram