Contributie

Betaling contributie: De contributie wordt geïnd door middel van automatische incasso.
Girorekening Korwi: 1099442 ( IBAN: NL31INGB0001099442)

Senioren (vanaf 19 jaar) 14,00 per maand
Pupillen (7 t/m 10 jaar) 6,50per maand
Welpen (5 t/m 6 jaar) 4,50 per maand
Recreanten 8,00 per maand
Kangoeroes 4,50 per maand
Donateurs minimaal 20,00 per jaar

Voor vragen kunt u terecht bij de penningmeester Ina Haan (email: penningmeesterkorwi@gmail.com)

Opzeggingen: schriftelijk via de email: info@korwi.nl
Bij opzegging na 1 mei is de bondscontributie voor het navolgende
jaar geheel verschuldigd.

Instagram