Contributie

Betaling contributie: De contributie wordt geïnd door middel van automatische incasso.
Girorekening Korwi: 1099442 ( IBAN: NL31INGB0001099442)

Senioren (vanaf 19 jaar) € 17,50   Per maand
Jeugdleden (7 t/m 18 jaar) €   8,15   Per maand
Welpen (5 t/m 6 jaar) €   5,65   Per maand
Kangoeroes (t/m 4 jaar) €   5,65   Per maand
Recreantleden € 10,00   Per maand
Donateurs € 25,00   Minimaal per jaar

Voor vragen kunt u terecht bij de penningmeester Ina Haan (email: penningmeesterkorwi@gmail.com)

Opzeggingen: schriftelijk via de email: info@korwi.nl
Bij opzegging na 1 mei is de bondscontributie voor het navolgende
jaar geheel verschuldigd.

Instagram