Contributie

Betaling contributie: De contributie wordt geïnd door middel van automatische incasso.
Girorekening Korwi: 1099442 ( IBAN: NL31INGB0001099442)

Senioren (vanaf 19 jaar) 13,00 per maand
Junioren (15 t/m 18 jaar) 8,00 per maand
Aspiranten (11 t/m 14 jaar) 7,00 per maand
Pupillen (7 t/m 10 jaar) 6,00 per maand
Welpen (5 t/m 6 jaar) 4,00 per maand
Recreanten 8,00 per maand
Kangoeroes 4,00 per maand
Donateurs minimaal 20,00 per jaar

Voor vragen kunt u terecht bij de penningmeester Monique Loppersum (email: penningmeesterkorwi@gmail.com)

Opzeggingen: schriftelijk bij de secretaris Jennifer Koeleman (email: secretaris.korwi@outlook.com)
Bij opzegging na 1 mei is de bondscontributie voor het navolgende
jaar geheel verschuldigd.