Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering 2016

Het duurt nog even, maar toch zijn we al druk bezig met de voorbereidingen van de Algemene ledenvergadering 2016. Dit jaar is de algemene ledenvergadering gepland op woensdag 14 september 2016 om 20.00 uur in de Korwiaan. Zet deze datum alvast in je agenda.

De vacature van voorzitter en/of bestuurslid is nog steeds vacant.

Onze bestuursleden Monique Loppersum en secretaris Jennifer Koeleman zijn aftredend (en gezien de huidige bezitting van het bestuur) wellicht herkiesbaar.

Mochten er onverhoopt geen nieuwe aanmeldingen zijn voor bovengenoemde functies en gezien de huidige bezetting van het bestuur wordt op algemene ledenvergadering met elkaar besloten hoe we het bestuurlijk gaan invullen. Het huidige bestuur heeft hierover wel haar ideen en wellicht een tijdelijke oplossing en willen dit die avond aan jullie voorstellen.

Mocht je belangstelling hebben voor een functie binnen ons bestuur, kun je voor vragen en/of aanmelding contact opnemen met Jennifer Koeleman (06-17159910) of per mail info@korwi.nl

Wij zouden het op prijs stellen als jullie allen aanwezig kunnen zijn om mee te denken aan onze toekomst.

Namens het bestuur.

Met vriendelijke groet,

Jennifer Koeleman